start
verksamhet
om-oss
natverk
styrelseuppdrag-referenser
kontakt
nyhetsbrev
Hans

Hans
• Äger och driver Änglarum Finanskonsult (2001- )

• Administrativ chef IT-avdelningen (D. Carnegie AB, 2001)

• “Integrerat ledarskap” – tio veckors ledarskapsprogram (IFL 2000-2001)

• Koncernansvarig för Risk Management och Compliance i Carnegiegruppen
(D. Carnegie AB 1997-2000)

• Risk Manager och Compliance Officer (D. Carnegie AB 1994-97)

• Inspektör på Värdepappersmarknadsavdelningen (Finansinspektionen 1988-94).

Styrelseuppdrag:
Erik Penser Bankaktiebolag, Sparbanken Syd (ordförande).
Asia Growth Capital Management AB
hans logo right
linje