film
start
verksamhet
om-oss
natverk
styrelseuppdrag-referenser
kontakt
nyhetsbrev
om oss rub
Om oss
Vi är en liten personlig finanskonsult med spetskompetens och gedigen erfarenhet inom området intern kontroll, med fokus på internrevision. Vi kan även åta oss utredningar och andra uppdrag inom vårt kompetensområde och vi genomför gärna utbildningar exempelvis inom bolagsstyrning och intern kontroll (risk och compliance).

VAD STÅR VI FÖR?
Vi vill driva ett företag med spetskompetens på våra egna villkor. Vi ska inte bli stora – men vi ska alltid vara kompetenta och konkurrenskraftiga. Vi vill att det ska vara kul och stimulerande att arbeta både för våra kunder och för oss.

VI TAR STÄLLNING!
Vi verkar i en omvärld som å ena sidan ständigt kräver snabbare tempo och högre prestation - där kunskap och kvalitet å andra sidan sällan får tid att mogna. I denna konflikt tar vi ställning: Vi jobbar alltid långsiktigt!
Vi bygger personliga och långa relationer med våra kunder, där allt vi gör måste bidra till att utveckla och förstärka våra kunders verksamhet och kompetens. Annars har det inget värde. Den som tänker efter kommer före. Alltid!

Vill du veta mer om Hans eller Suzanne? Klicka på respektive namn.
start logo right
linje