start
verksamhet
om-oss
natverk
styrelseuppdrag-referenser
kontakt
nyhetsbrev
verksamhet rub
Änglarum Finanskonsult erbjuder specialistkompetens inom det finansiella området med fokus på intern kontroll och internrevision i finansiella företag.

VI GÖR DET VI KAN

Vi åtar oss bara sådana uppdrag som vi behärskar till hundra procent:
Internrevision, riskanalyser, tillståndsfrågor, compliance och riskkontroll
är områden som vi kan på våra fem fingrar.
Från och med 2015 erbjuder vi inte längre tjänsten som inhyrd compliance
eller riskkontrollfunktion, men vi kan göra verksamhets- och riskanalyser
eller utredningar avseende intern kontroll.

Vi åtar oss styrelseuppdrag och kan genomföra utbildningar inom området intern kontroll och bolagsstyrning. Detta gör vi på alla nivåer i företaget - från backoffice till styrelserummet och vi gör det gärna som scenariobaserade övningar. 


verksamhet text
verksamhet logo right
linje